Telephone No.

886-2-28819471  ext.7562-7569 (Waishuanghsi)
886-2-23111531  ext.2345-2349 (Downtown)

Fax No.

886-2-28802480  (Waishuanghsi)
886-2-23892407 (Downtown)

E-mail Address

housing@scu.edu.tw

Emergency Call

886-2-28802480  (Waishuanghsi)
 

 

|Goto Top |